Nomad Dance Academy Slovenija je organizacija, ki je nastala na osnovi principov in izkušenj mednarodne platforme/mreže/projekta Nomad Dance Academy, ki deluje na področju Balkana in se širi v nove države. Osnovni namen NDA Slovenija je, da del regijskih programov izvaja na lokalni ravni.

Člani NDA Slovenija smo ljudje, ki se ukvarjamo s produckcijo, kuriranjem festivalov, ustvarjanjem umetniških projektov, teorijo in gospodarstvom ter prepletom le-teh. Dragana Alfirević, Nina Božič, Jana Jevtović, Celine Larrere, Gregor Kamnikar, Dejan Srhoj, Rok Vevar in Jasmina Založnik.

NDA Slovenija deluje po principih NDA, ki so: princip povabila, princip balansa ter princip odprtega prostora. Principi nam omogočajo, da se organizacija organsko širi in sprejema medse nove člane, ideje in projekte, da stremimo k stalnemu ravnovesju ter da v vseh aktivnostih ohranjamo del prostora, ki je neznan in nam omogoča nenehen razvoj.

Regionalna mreža Nomad Dance Academy je sicer nastala leta 2005 v Beogradu, kjer so umetniki in producenti ugotovili da nas povezujejo podobna vprašanja in problem, in začutili nujo povezovanja na regionalni ravni. Od takrat se programi NDA koncipirajo ter izvajajo hkrati v Sloveniji, Bosni-Hercegovini, Makedoniji, Bolgariji, Srbiji in na Hrvaškem. V zadnjih dveh letih pa tudi v Avstriji, na Madžarskem, v Nemčiji in drugih evropskih državah.

Osnovna vizija NDA je, da skozi inkluzivno, odprto strukturo ter izmenjavo znanj in izkušenj mnogih ustvarjalcev, producentov, teoretikov in kritikov, profesionalizira polje sodobnih scenskih umetnosti v balkanski regiji.

Z namenom profesionalizacije in vidnosti področja sodobnega plesa smo v preteklih letih v okviru NDA iniciirali ter finančno podrpli pet novih sodobnoplesnih festivalov v regiji. Kar štirje fetivali so sploh prvi sodobno plesni festivali v matčni državi. Kondenz v Beogradu, Locomotion v Skopju, Antistatic v Sofiji in Zvrk v Sarajevu.

Tri leta smo izvajali Nomadski izobraževalni program, ki je bil na nivoju magistrskih študijev. Štirinajstim mladim umetnikom iz sedmih držav smo nudil intenzivno izobraževanje in možnost produkcije lastnih predstav.Udeleženci so v štirih mesecih potovali iz Skopja v Sofio, Beograd, Kanjižo, Zagreb, Ptuj, kjer so sodelovali na delavnicah, poslušali predavanja in gledali predstave. V Ljubljani so zaključili proces z lastnimi predstavami.

Organizirali smo ples na ulicah večjih mest v regiji preko dogodka Go Out & Dance, koncipirali ter organizirali festival Pleskavica 2011ter CoFestival 2012, 2013, 2014 in 2015.

Od leta 2013 koncipiramo in so-organiziramo Nomad Dance Institute, platformo za razvoj umetniških projektov in procesov v regiji na področju sodobnega plesa.

www.cofestival.si
http://nomaddanceinstitute.tumblr.com/
http://www.nomaddanceacademy.org/