Mark
Ljudje / PeopleFoto: John Hegre


Céline Larrère
(Slo)

Céline Larrère / Francija / glas, zvoki, besede, gibanje & minljive naprave, performerka in gojiteljica živečih-premikajočih se predmetov, plešočih šumov, gnijočih besedil, minljivih koreografij in nerazumnih trajnostnih razvojnih improvizacij v različnih medijih – telesu, glasu, instalaciji, fotografiji, pisanju, kuhanju solo ali z drugimi. V zadnjih nekaj letih je nastopala na različnih francoskih, balkanskih in drugih evropskih festivalih, večkrat potovala na Japonsko (v bojevniških sanjah) in sodelovala z različnimi umetniki na polju performansa, gledališča, avdiovizualnega, glasbe in plesa. Od leta 2008 je članica Les Moric(h)ettes, od leta 2011 Jevtović & Larrerović, od leta 2013 pa Nomad Dance Academy Slovenija.

(En)

Céline Larrère / France / vocals, sounds, words, movements & perishable devicesPerformer and cultivator of living-moving objects, dancing noises, putrefying texts,perishable choregraphies, and unreasonable sustainable development improvisationsthrough various media – body, voice, installation, photography, writing, cooking in soloor with other people. Over the past few years she has been performing in variousfrench, balkan and other european festivals, travelled many times to Japan (in martial dreams) and collaborated with various artists from performance, theater, audiovisual,music and dance fields. She is part of Les Moric(h)ettes since 2008, Jevtovic & Larrerovic since 2011, and a member of Nomad Dance Academy Slovenia since 2013.

larrerovic.wordpress.com
averagebastards.wordpress.com
lesmorichettes.blogspot.fr
choregraphiebaby.blogspot.fr
nomadnutschaos.blogspot.fr

Mark