Mark
Projekti / Projects


Jana Jevtović & Célina Larrèrović

Chorégraphie, baby !

Foto: Jana Jevtović, Celine Larrere, Sunčan Stone(Slo)
Ta projekt je na besedilnem in uprizoritvenem pohodu proti slepi hermenevtiki ter umazani kuhinji uprizoritvene semiotike. Išče različne načine uporabe (po)znanih diskurzov in jezika, ki se jih upo-/iz-rablja v svetu uprizoritvenih umetnosti. In raje kot da ustvari še eno izmed mnogih kritik tega zelo specifičnega socioprofesionalnega habitusa, se posveča poigravanju s tihimi mehanizmi vrednotenja v uprizoritvenih umetnosti in njihovimi označevalnimi (signifikacijskimi - vprašati Jasmino ali Roka) sistemi. Na najinem malem divanu se zaposliva z mikropsihoanalizo uprizoritvenih umetnosti in s prav tankim poslušanjem praskava po nedotakljivi nespremenljivosti diskurza ter jezika uprizoritvenih umetnosti, da bi vsaj malo premaknili označevalce tega diskurza in jezika ter razpakirali bohotne les mots-valises, besede, ki niso nič drugega kot odvečna in zavajujoča prtljaga.


JEVTOVIĆ & LARRÈROVIĆ

2010 sta se Jana Jevtović in Célina Larrèrović srečali tako na(-in-)okoli Balkana, med palačinko, rakijo in Linzentorto, vse to, ko sta obiskovali takšne in drugačne plesne festivale in programe kot so Antistatic, Sofija; Pleskavica, Ljubljana, 2011; Nomad Dance Academy 2009 in 2010; CoFestival 2012, Ljubljana; DanceWeb 2011, ImpulsTanz, Dunaj.
            Od prvega spogleda in predno sta spregledali, v kaj se dejansko in čisto zares podajata, sta JEVTOVIĆ & LARRÈROVIĆ skozi pogovor in izmenjavo praks zgradili ladjo-izmenjavo (in še vedno jo gradita), s katero plujeta po vodah politike koreografije diskurza uprizoritvenih umetnosti, tehnike kuhanja karija, drugačnih reprezentacij, ready-made konceptov, urjenja v uprizarjanju; politike poti planetov, organizacije zvezdnih sistemov, problemov produkcije, politike raznih vrst žlez, kolektivnih izkušenj in propada življenja na splošno.
            Med bolj ali manj zavzetim iskanjem smisla življenja se, kakorkoli že, osredotočata na še eno ambiciozno zastavljeno odpravo: iskanje Brezmadežnega Spočetja Koreografije.

Epizoda 1 / Jetrna vesoljska odiseja 22012 (Liver Space Odyssey 22012)
Residenca v okviru CoFestivala, Ljubljana /  8.5.-28.5. 2012
28.5.2012, predstava z gostoma Rokom Vevarjem in bendom Janeline Slopes


Epizoda 2 / de-press-ivna konferenca (de presse(d) conférence) Rezidenca v Mains d’Oeuvres, Saint Ouen, Francija / 13.10.-25.10. 2012
25.10.2012 predstava z gostoma Gordano Jevtović v dvorani Star Trek


Epizoda 8 / mala čudna urgenca (strange little emergency) Publikacija v Ark in Progress, Nottingham, Velika Britanija / 4.9.-14.9.2012
Uredili David Bethell, Elliott Burns, Samuel Cook, Carl Fransson, Sam Speckley med dogodkom v Parku v nastajanju


Epizoda 3 / soustvarjanje na daljavo (long-distance creationship) Festival Lokomotion, Skopje, Severna Makedonija / 7.11.-10.112012
10.11.2012, predstava z gostjo Dragano Alfirević


Epizoda 4 / Janelinina pobočja in bratstvo in enotnost Orkestar Publikacija v “Publication in The Present”, Nomad Dance Academy Publication 2011/2012 & v Swedish Dance History vol. 3, 2013

Epizoda 93 / naslednji komad (the next piece) Rezidenca v Magacinu, Postaja za sodobni ples, Beograd, Srbija, 4.5.-21.5.2013
21.5.2013, predstava z gostom Damjanom Dobrilo in telepatskim prispevkom Dragane Alfirević


Epizoda 94 / zadnji komad (the last piece)
Rezidenca v Workspace Brussels, Bruselj, Belgija / 20.1.-31.1.2014
30.1.2014, odprt studio in pogovor pri Rosas


Epizoda 5 / zabava (the party)
Rezidenca v JSKD, Ljubljana / 24.6.-12.7.2014
11.7.2014, posteljna predstava v rezidenčnem stanovanju JSKD


Epizoda 6 / Slava materinstvu! (HAIL MAMMARY!)
CoFestival 2017, Ljubljana / september 22.9.-24.9.2017
24.9.2017, predstava v projektnem prostoru DUM
Foto: Jana Jevtović(En)
This project is a trial for a textual and performative riot against blind hermeneutics, against the dirty kitchens of performance semiotics. It seeks to make use of the recognizable discourse and language which is applied to the world of performance, and rather than arriving at only another critique of a very specific socioprofessional habitus it aims to tamper with the quiet mechanisms of specific value and signification systems. On our little divan we are busy making a micro psychoanalysis of performing arts - seeking to scratch the unquestioned fixity of its discourse and language, to shift the meaning of its signifiers, to unpack les mots-valises.


JEVTOVIĆ & LARRÈROVIĆ

2010 Jana Jevtović and Célina Larrèrović met somewhere in and around the Balkans, between a pancake, a rakija and a Linzertorte, as they were visiting some or other dance / peforming arts festivals and programs - Antistatic, Sofia; Pleskavica, Ljubljana; Nomad Dance Academy 2009 and 2010; CoFestival 2012, Ljubljana; DanceWeb 2011, ImpulsTanz, Vienna.
            Since first laying eyes on each other and before realizing whatsoever what they were actually getting themselves into, JEVTOVIĆ & LARRÈROVIĆ’s talking and practice exchanges have become on-going conversations which drift along questions of the politics of choreography, performative discourse, curry technique, alternative representation, ready-made concepts, performance practice, courses of the planets, star system organization, production problematics, diverse types of glands, collective experiences and the disasters of life in general.
            While still vaguely looking for the meaning of life, they nevertheless decided to concentrate on another ambitious quest : searching for The Choreographic Immaculate Conception.

Episode 1 / Liver Space Odyssey 22012
Residency in the frame of CoFestival, Ljubljana (SLO) / may 8-28, 2012
May 28 @ Kino Šiška : performance featuring Rok Vevar and the Janeline Slopes


Episode 2 / de presse(d) conférence
Residency at Mains d’Oeuvres, Saint Ouen (F) / october 13-25, 2012
October 25 @ Mains d’Oeuvres : performance featuring Gordana Jevtović in Salle Star Trek


Episode 8 / strange little emergency
Publication in Ark in Progress, Nottingham (UK) / september 4-14, 2012
edited by David Bethell, Elliott Burns, Samuel Cook, Carl Fransson, Sam Speckley during the event Park in Progress


Episode 3 / long-distance creationship
@ Festival Lokomotion, Skopje (MK) / november 7-10, 2012
performance featuring Dragana Alfirević


Episode 4 / The Janeline Slopes & The Brotherhood and Unity Orkestar
Publication in The Present, Nomad Dance Academy Publication 2011/2012 & in Swedish Dance History vol. 3, 2013

Episode 93 / the next piece
Residency at Magacin, STATION for Contemporary Dance, Belgrade (SRB) / may 4-21, 2013
May 21 @ Magacin : performance featuring Damjan Dobrila, with telepathic contribution of Dragana Alfirević


Episode 94 / the last piece
Residency at Workspace Brussels (B) / january 20-31, 2014
January 30 @ Rosas : open practice & feedback session


Episode 5 / the party
Residency at JSKD, Ljubljana (SLO) / june 24-july 12, 2014
July 11th @ JSKD flat terrace : bed performance.


Episode 6 / HAIL MAMMARY!
CoFestival 2017, Ljubljana (SLO) / september 22-24, 2017@ Project space DUM

Mark
Mark