Mark

Ljudje / People


Engin Can
(Slo)

Engin Can je DISKOlektiv, ki raziskuje igrivost v vlogah kot so naprimer plesalka/ec, izvajalka/ec, koreograf/inja, klovn/esa, pedagog/inja, piska/ec, producent/ka, MC (če omenimo samo nekatere); v oblikah kot so naprimer predstava, ples, igra, dogodek, koreografija, eksperiment, instalacija, predavanje, delavnica, publikacija, klovnska točka, video, partitura (če omenimo samo nekatere). Člani DISKOlektiva od leta 2010 igrajo Igro imen (Name Game), v kateri si izmenjujejo in sposojajo imena drug drugega. (En)

Engin Can is a DISCOllective that researches playfulness in a role of a dancer, choreographer, performer, clown, teacher, writer, producer, among many; in formats like performance, dance, play, game, event, choreography, (social) experiment, installation, lecture, workshop, class, publication, (clown) act, video, score, among many. Since 2011 members of DISCOllective are playing Name Game where they mutually exchange with other members their artistic names to be used for a diverse range of artistic acts. Just for the fun of it.Teleskopiranje
http://obed.works
CoTeaching
http://m.upri.se
http://refabricated.life
http://pocetje.tumblr.com
http://oracle.upri.se
http://thereis.space
http://drug.upri.se
http://figurafigurafigura.tumblr.com
http://hisakiklagnezdo.tumblr.com
http://papirina.tumblr.com
http://hnk-zajc.hr/predstava/10248/
http://predstava.upri.se

Mark