Mark

Ljudje / People

Nina Božič
(Slo)

Nina Božič Yams je doktorica inovacijskega menedžmenta in deluje kot spodbujevalka inovacij ter raziskovalka na področju inovacijskega menedžmenta in prihodnosti dela pri RISE (Research Institutes of Sweden).
            Od 2010 raziskuje, kako lahko znanje, metode in prakse sodobne plesne umetnosti spodbudijo ustvarjalnost, spremembe in inovacije v raziskavah razvojnih procesov v javnem sektorju ter industriji. Njeno doktorsko nalogo in iz nje izhajajočo knjigo z naslovom “Poezija vsakdanjega dela” sta navdihnili tako praksa kot teorija sodobnih plesnih umetnosti.
            Svojo kariero je začela kot svetovalka za menedžment pri Deloitte, zgradila je podjetniški center CEED Slovenia ter nato kariero in raziskovalno delo nadaljevala na Švedskem kot svetovalka za inovacije in kot podjetniška raziskovalka v sodelovanju z občinami Nacka, Eskilstuna in Västerås in podjetji kot so ABB, Electrolux, Ericsson, GodEl ter drugimi.
            Od 2018 se posveča raziskovanju potencialov pametnih tehnologij, kot so umetna inteligenca (AI) in internet stvari (IoT), za bogatenje človekove izkušnje resničnosti in preobrazbe prihodnosti dela. Pri tem jo navdihujeta spekulativni dizajn in fikcija. Z uporabo raznih umetniških medijev pomaga organizacijam in podjetjem raziskovati možne prihodnosti.(En)

Nina Bozic Yams has a PhD in innovation management and works as innovation enabler and senior researcher in the fields of Innovation Management and the Future of Work at RISE -  Research Institutes in Sweden.
            She has a special interest in contemporary dance and for more than 10 years she has been doing practice-based research on how knowledge, methods, and practices from contemporary dance can enable creativity, change and innovation in research and development processes in public sector and industry. Her PhD thesis and the book “Poetics of everyday work” are both largely inspired by theory and practice from contemporary dance.
            After starting her career as a management consultant at Deloitte and building an entrepreneurship centre CEED Slovenia, Nina moved to Sweden where she continued her work as an innovation consultant and action researcher, working with organizations, such as Nacka, Eskilstuna and Västerås municipalities, ABB, Electrolux, Ericsson, GodEl and others.
            In the last two years she has been researching the potential of smart technologies, such as AI and IoT, in augmenting humans and transforming the future of work. In this process she has been also inspired by speculative design and fiction, using various artistic media to help organizations explore possible futures.

Mark