Mark
Projekti / Projects


odprti interdisciplinarni posvet

Ornamenti, množice
in vzniki urbanih kultur


open interdisciplinary panel

Ornaments, Masses
and the Emergence of Urban CulturesFoto: Aleš Rosa(Slo)

Zamisel o interdisciplinarnem srečanju »Ornamenti, množice in vzniki urbanih kultur« je spodbudil izid slovenskega prevoda temeljnega dela s področja sociologije kulture Ornament množice (prevod Anja Naglič, spremna beseda Marko Jenko, Založba /*cf., 2021) Siegfrieda Kracauerja (1889–1966), ki sodi med najpomembnejše, najplodovitejše in najbolj kritične intelektualce svojega časa.

Kracauer je bil arhitekt, sociolog, filozof, novinar, esejist, urednik, pisatelj, kritik, eden prvih filmskih teoretikov in pionir sociologije kina. Širok spekter Kracauerjevega delovanja še vedno nagovarja teoretike in raziskovalce s področij sociologije, filozofije, sodobnega plesa, likovne umetnosti, arhitekture, založništva in filma, ki se bodo v Kinu Šiška srečali za skupno mizo in z občinstvom. Interdisciplinarni dogodek bomo sklenili s filmsko projekcijo celovečernega nemega dokumentarnega filma Wilhelma Pragerja Wege zu Kraft und Schöhnheit iz leta 1925.

Zamisel in izvedba: Založba /*cf. v sodelovanju s CoFestivalom, Nomad Dance Academy Slovenija in CUK Kino Šiška.

Program 24. 5. 2022:
16.00 – 16.30 Anja Naglič (prevajalka in poznavalka Kracauerjevih del)
16.30 – 17.00 Marko Jenko (kustos in avtor spremne besede k Ornamentu množice)
18.00 – 18.30 Miloš Kosec (arhitekt in publicist)
18.30 – 19.00 Magdalena Germek (filozofinja in urednica)
19.00 – 19.30 Rok Vevar (publicist, zgodovinar in teoretik sodobnih scenskih umetnosti) razprava in odmor
20.00 projekcija filma Wege zu Kraft und Schöhnheit (rež. Wilhelm Prager, 1925) z uvodom in pogovorom(En)

The idea of the interdisciplinary meeting »Ornaments, Masses and the Emergence of Urban Cultures« was stimulated by the publication of the Slovenian translation of the seminal work in the field of sociology of culture, The Mass Ornament (translation by Anja Naglič, accompanying text by Marko Jenko, Založba /*cf., 2021), written by Siegfried Kracauer (1889 – 1966), one of the most important, prolific and critical intellectuals of his time.

Kracauer was an architect, sociologist, philosopher, journalist, essayist, editor, writer, critic, one of the first film theorists and a pioneer of the sociology of cinema. The broad range of Kracauer’s work continues to appeal to theoreticians and researchers in the fields of sociology, philosophy, contemporary dance, visual arts, architecture, publishing and film, who will meet at Kino Šiška to discuss their work with the audience. We will conclude the interdisciplinary event with a film screening of Wilhelm Prager’s 1925 feature-length silent documentary Wege zu Kraft und Schöhnheit (Ways to Strength and Beauty).

Concept and execution: /*cf. publishing house in collaboration with CoFestival, Nomad Dance Academy Slovenia and Centre of Urban Culture Kino Šiška.


Programme 24. 5. 2022:
4:00 – 4:30 p.m. Anja Naglič (translator and expert on Kracauer’s works)
4:30 – 5:00 p.m. Marko Jenko (curator and author of the accompanying text to The Crowd Ornament in Slovenian translation)
6:00 – 6:30 p.m. Miloš Kosec (architect and publicist)
6:30 – 7:00 p.m. Magdalena Germek (philosopher and editor)
7:00 – 7:30 p.m. Rok Vevar (publicist, historian and theoretician of contemporary performing arts) discussion and break
8 p.m. screening of Wege zu Kraft und Schöhnheit (dir. Wilhelm Prager, 1925) with introduction and discussion


Mark
Mark