Mark
Projekti / Projects


Darko Dragičević & Jasmina Založnik

Sedaj sem... neskončnost /
I am now… infinity
Foto: David Orešič(Slo)
Jasmina Založnik in Darko Dragičević v interdisciplinarnem pristopu (h koreografiji telesa, glasbi in zvoku, naraciji in svetlobi) gledalca popeljeta na sprehod v futuristično imaginarno krajino.
            Prihodnost je vselej projekcija in zato bolj spregovori o sedanjosti kot o dejanski prihodnosti. Kako misliti in si zamišljati prihodnost plesa in koreografije in njune umeščenosti v prihajajoči družbeno-političnih situacijah? Darko Dragičević in Jasmina Založnik v interdisciplinarnem pristopu (h koreografiji telesa, glasbi in zvoku, naraciji in svetlobi) gledalca popeljeta na sprehod v futuristično imaginarno krajino, ki jo mapirata v treh časovnih obdobjih in jo pregibata v treh uprizoritvenih sklopih. Pri tem se poigravata z idejo možnih mutacij in morfologij antropocena, postavljata vprašanje ekologije, sprememb družbeno-političnih odnosov, pogojev in vzrokov za dvig vrednosti plesno-koreografske valute ipd.


Predstava (koreografsko delo)
Avtorja in izvajalca: Darko Dragičević in Jasmina Založnik
Koreografija: Nina Meško v sodelovanju z Darkom Dragičevićem in Jasmino Založnik
Kompozicija in oblikovanje zvoka: Brane Zorman
Oblikovanje svetlobe: David Orešič
Besedila:Darko Dragičević in Jasmina Založnik
Glas: Alexandra Baybutt
Prevod, lektura in svetovanje: Urban Belina
Lektura: Alexandra Baybutt, Alan Cunningham
Grafično oblikovanje: Dragana Krtinić
Promo fotografija: Dino Schreilechner
Dokumentarne fotografije: Kaja Brezočnik, David Orešič
Video: Dino Schreilechner, Matej Marinček
Produkcija: NDA Slovenija
Koprodukcija: Kino Šiška, JSKD
S podporo: Mestna občina Ljubljana(En)
Jasmina Založnik and Darko Dragičević use an interdisciplinary approach (to the choreography of body, music and sound, narration and light) to take the spectator for a stroll through a futuristic, imaginary landscape.
            The future is always a projection and, therefore, it tells us more about the present as the actual future. How to think about and imagine the future of dance and choreography together with their placement in the coming socio-political situations? Darko Dragičević and Jasmina Založnik use an interdisciplinary approach (to the choreography of body, music and sound, narration and light) to take the spectator for a stroll through a futuristic, imaginary landscape that they map in three different time periods and fold in three performative sections. In the work, they play with the idea of possible mutations and morphologies of the Anthropocene, address the issue of ecology, changes of socio-political relations, conditions and causes for the increase of value of dance-choreographic currency, etc.


Performance (choreographic work)
Creators and performers: Darko Dragičević & Jasmina Založnik
Choreography: Nina Meško in collaboration with Darko Dragičević & Jasmina Založnik
Composition and sound design: Brane Zorman
Lighting design: David Orešič
Texts: Darko Dragičević & Jasmina Založnik
Voice: Alexandra Baybutt
Translation, proofreading and consultation: Urban Belina
Proofreading: Alexandra Baybutt, Alan Cunningham
Visual design: Dragana Krtinić
Promo photo: Dino Schreilechner
Documentary photos: Kaja Brezočnik, David Orešič
Video: Dino Schreilechner, Matej Marinček
Production: NDA Slovenija
Co-production: Kino Šiška, JSKD
Supported by: City Municipality of Ljubljana

Mark
Mark