Mark
Projekti / Projects


Zagovorništvo /
Advocacy

Foto: Vladimir Opsenica(Slo)
Nomad Dance Academy Advocates je program mreže Nomad Dance Academy, ki smo ga vzpostavili leta 2012 kot stalni program zagovorništva za stabilnejše pogoje dela na področju sodobnega plesa v balkanski regiji.
            Na zagovorniške dogodke, ki so organizirani v različnih mestih v regiji, vabimo umetnike, politike in odločevalce z namenom, da neposredno izmenjajo različne izkušnje in znanja s področja sodobnega plesa ter politik, ki to polje zadevajo. S pomočjo performativne in neformalizirane komunikacije in pogovorov, iger in umetniških del, se predstavniki ministrstev za kulturo, mestni javni uslužbenci in predstavniki drugih odločevalskih teles srečajo z umetniki, odkrijejo svet za odrom in dobijo boljši vpogled v potenciale sodobnega plesa v aktualni kulturni krajini. 


Zagovorniški dogodki

Skopje 2012, 8.–9. 11. 2012
→  Foto galerija

Sofija, 13.–15. 5. 2015
→  Več

Beograd, 20.–21. 10. 2017
→  Več

European Dancehouse Network, Nomad Dance Academy Slovenija in Kino Šiška na Balkanski turneji, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Skopje, Sofija, 22.–29. 4. 2017
→  Več

Konferenca o mreži rezidenc NORSE, Kino Šiška, Ljubljana, 8.–11. 4. 2019
→  Več
→  Foto galerija
Foto: Aleš Rosa, Ljupco Tanurovski, Boriana Pandova(En)
Nomad Dance Advocates is an initiative of the Nomad Dance Academy platform, initiated in 2012 as a permanent program for advocating for a more stable position and work conditions in the field of contemporary dance within the Balkan region.
            Advocacy events take place in various cities throughout the region and gather artists and policy-makers with the intent to enable them to meet directly, communicate, and exchange experiences around the field of contemporary dance and the politics which concern it. With the help of performative and less formalized communication and discussions, games and art works, representatives of ministries of culture, city administrations as well as other decision-making and funding bodies encounter artists, discover the world behind the stage and gain a better insight into the potential of contemporary dance in today’s cultural landscape.


Advocacy events

Skopje 2012, 8. 11. - 9.11.2012
→  Photo album

Sofia, 13. 5. - 15. 5. 2015  
→  More

Belgrade, 20. 10. - 21. 10. 2017  
→  More

European Dancehouse Network, Nomad Dance Academy Slovenia and Kino Šiška on a tour of the Balkans - Ljubljana, Zagreb, Beograd, Skopje, Sofija, 22.-29.04.2017
→  More

NORSE conference, Kino Šiška, Ljubljana,
8. 4.-11. 04. 2019
→  More
→  Photo album

Mark
Mark