Mark
Projekti / Projects


STEAM ROOM

dragON aka PONY


Foto: Sonja Stavrova(Slo)

dragON aka PONY je koreografsko delo, ki predstavlja igrišče, prežeto z mnogimi plesnimi referencami iz preteklosti in sedanjosti, le-te pa izvirajo iz Zahodne in Vzhodne Evrope, in ustvarjajo prostor nenehnega prehajanja, razkrivajo intimnost ter izpostavljajo skromno sobivanje. V okviru sodobne pop kulture delo ponovno oživlja geometrijsko koreografijo skozi prizmo klasicizma in uporabe folklore kot ritualne oblike. dragON aka PONYima kanček Isadore in veliko elementov iz televizijskih programov MTV ali VH1.

dragON aka PONY je prvi del projekta dragON, koreografske trilogije, ki so jo skupaj ustvarili Aleksandar Georgiev, Zhana Pencheva in Darío Barreto Damas (znani tudi kot STEAM ROOM). Projekt se ukvarja s telesom protesta in praznovanja na drag sceni ter raziskuje njuno korelacijo znotraj plesa in koreografije. 
Koreografija in ples: STEAM ROOM  = Aleksandar Georgiev, Zhana Pencheva in Darío Barreto Damas
Glasba: Tsvetan Momchilov 
Scenografija in kostumografija: Ralitza Toneva 
Grafika: Gjorgji Despodov 

Koprodukcija z: Garage Collective, Brain Store Project in Nomad Dance Academy Slovenija.

Delo je nastalo v koprodukciji Brain Store Project v okviru programske linije Creative Crossroads v okviru projekta Life Long Burning, ki ga podpira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije. Ta projekt se izvaja tudi s finančno podporo Ministrstva za kulturo Bolgarije, Nacionalnega kulturnega sklada Bolgarije, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo, Konstnärsnämnden (dotacije za mednarodno izmenjavo), I-portunusa (financira ga program Ustvarjalna Evropa Evropske unije), Zagrebškega plesnega centra, festivala BAZAAR, Mladinskega kulturnega centra Burgas, Hamalogike, festivala Era of Aquarius, Performance Room, festivala Moving Body, DNK – prostora za sodobni ples in performans, JSKD – Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, VIZ! , Jasmin.bg, Kafene.bg in LoveTheater.bg. 

DragON aka PONY je prejel nominacijo za nagrado IKAR 2020 Zveze umetnikov Bolgarije v kategoriji »Sodobni ples in performans«.


(En)

dragON aka PONY is a choreographic work that presents a playground charged with multiple dance references from the past and present, arriving from Western and Eastern Europe, creating a space of constant transition, unfolding intimacy and exposing humble coexistence. Within a frame of contemporary POP, the work revives geometrical choreography through the prism of classicism and the usage of folklore as a ritualistic form. dragON aka PONY has a little bit of Isadora and a lot of MTV or VH1.

dragON aka PONY is the first work of the project dragON, a choreographic trilogy coauthored by Aleksandar Georgiev, Zhana Pencheva and Darío Barreto Damas, (aka STEAM ROOM). The project deals with the protest and celebration body in the dragging scene, exploring their correlation within dance and choreography.
Choreography & dance: STEAM ROOM  = Aleksandar Georgiev, Zhana Pencheva and Darío Barreto
Damas
Music: Tsvetan Momchilov
Stage and costume design: Ralitza Toneva
Graphics: Gjorgji Despodov

Co-produced with: Garage Collective, Brain Store Project and Nomad Dance Academy
Slovenija.

This work is co-produced by Brain Store Project under the programme line Creative Crossroads
in the framework of the Life Long Burning project supported by the Creative Europe programme of the European Union. This project is as well realised with the financial support of the Ministry of Culture of Bulgaria. Supported by: Creative Crossroads in the framework of the Life Long Burning project supported by the Creative Europe programme of the European Union, Ministry of Cultureof Bulgaria, National Cultural Fund of Bulgaria, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, City of Ljubljana - Department of Culture, Konstnärsnämnden (International Exchange Grant), I-portunus (Funded by the Creative Europe programme of the European Union), Zagrebachki Plesni Centar, BAZAAR festival, Youth Cultural Center Burgas, Hamalogika, Era of Aquarius Festival, Performance Room, Moving Body Festival, DNK - space for contemporary dance and performance, JSKD - Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities, VIZ!, Jasmin.bg, Kafene.bg, LoveTheater.bg.

dragON aka PONY is nominated to IKAR prize 2020 of the Union of Artist in Bulgaria in
the category “Contemporary Dance and Performance”.


Mark
Mark