Mark
Projekti / ProjectsDeborah Hay

Inside the Outside


Foto: Sunčan StonePremiera, 7. 6. 2023 ob 19.00, SMEEL, Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana
Ponovitev, 8. 6. 2023 ob 19.00, Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana
Trajanje predstave: cca. 60 min(Slo)


Skupina plesnih umetnikov, zbranih okoli Nomad Dance Academy Slovenija, se od leta 2017 pogovarja z Deborah Hay, ikono postmodernega plesa, o možnostih sodelovanja in o predstavitvi njenega bogatega opusa slovenskemu in regionalnemu občinstvu. 

Na njihovo povabilo je Deborah Hay junija 2022 prišla v Ljubljano in odprla proces izmenjave in izkustvenega učenja z orodji iz svoje dolgoletne prakse. Na ta način jim je predstavila svoj pogled na ples in koreografijo, hkrati pa obogatila, izzvala in dodatno usmerjala njihove individualne umetniške procese. 

Za nas kot plesalce je delo z Deborah Hay darilo, učna izkušnja, afirmacija plesa kot vsakodnevne prakse in raziskovanje oblik, formatov in fluidnost percepcije. V tem procesu je ples vzporeden z učenjem, individualnim in kolektivnim, koreografija pa struktura, ki plesalke in plesalce podpira in izziva. Njegovih možnih branj je neskončno - čvrsto in fluidno/spremenljivo hkrati.Koreografija: Deborah Hay
Izvedba: Dragana Alfirević, DISKOlektiv, Jana Jevtović, Beno Novak, Jan Rozman, Dejan Srhoj
Kostumografija: Dajana Ljubičić
Oblikovanje svetlobe: Špela Škulj
Produkcija:  Jasmina Založnik in Dragana Alfirević
Odnosi z javnostmi: Urška Comino
Fotografije: Sunčan Stone
Produkcija: Nomad Dance Academy Slovenija, 2023
Koprodukcija: Bunker, Kino Šiška, DUM-- Društvo Umetnikov

Predstava je nastala s finančno podporo: Mestne Občina Ljubljana - Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za javno upravo RS, DANCE ON PASS ON DREAM ON, Ustvarjalna Evropa
(En)


Since 2017, a group of dance artists and producers gathered around Nomad Dance Academy Slovenia have been in conversation with Deborah Hay, an icon of postmodern dance, about the possibilities of collaboration and about presenting her rich body of work to Slovenian and regional audiences.

At the invitation of NDA Slovenia, she came to Ljubljana in June 2022, opening up a process of exchange and experiential learning in conjunction with the tools from her long-standing practice. In this way, she introduced the participants to her perspective on dance and choreography, while enriching, challenging and further guiding our individual artistic processes.

For us as dancers, the work with Deborah Hay is a gift, a learning experience, an affirmation of dance as a daily practice and a research of forms, formats and the fluidity of perception. In this process, dance is paralleled with learning, individual and collective. Choreography comes as a structure, which supports and challenges the dancers. The possible readings of it are infinite - firm and fluid at the same time.
Choreography: Deborah Hay
Performed by: Dragana Alfirević, DISKOlective, Jana Jevtović, Beno Novak, Jan Rozman, Dejan Srhoj
Costume design: Dajana Ljubičić
Lighting design: Špela Škulj
Production: Jasmina Založnik and Dragana Alfirević
Public relations: Urška Comino
Photos: Sunčan Stone
Produced by: Nomad Dance Academy Slovenija, 2023
Coproduced by: Bunker, Kino Šiška, DUM - Društvo Umetnikov

The project was supported by: Mestne Občina Ljubljana - Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za javno upravo RS, DANCE ON PASS ON DREAM ON, Creative Europe


Mark
Mark